Disclaimer

Algemeen

Nijhof-Wassink Group, hierna te noemen Nijhof-Wassink, verleent u hierbij toegang tot www.nijhofwassinkgroup.com en publiceert hier tekst, afbeeldingen en andere aangeleverde materialen door Nijhof-Wassink en derden. Nijhof-Wassink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

De informatie op www.nijhofwassinkgroup.com is bedoeld als vrijblijvend en mag niet worden opgevat als een concreet aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten komen slechts tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Nijhof-Wassink.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nijhof-Wassink. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Nijhof-Wassink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in dwingende wettelijke regelingen (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.